ul. Konstytucji 3 Maja 2/21, 18-400 Łomża, tel/fax (86) 216-27-71
MENU


DOJAZD

Wy¶wietl większ± mapę
AKTUALNOSCI

! ! !      U W A G A     ! ! !

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Łomży informuje, iż w chwili ob

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Łomży informuje, iż w chwili obecnej  prowadzi intensywny nabór  na n/w szkolenia:

 

 

 

  1. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwa  zachowawczego” dla pielęgniarek  (1110 godzin dydaktycznych – teoria + staż)

Planowany termin rozpoczęcia:  4 październik  2013 r.

Miejsce szkolenia: Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Łomża, ul. Konstytucji  3 Maja 2 ( Sala Wykładowa)

Zajęcia teoretyczne odbywają się co dwa tygodnie – piątek, sobota

Harmonogram odbycia stażu zostanie ustalony dla każdej grupy w dniu rozpoczęcia szkolenia)

Szczegółowych informacji można uzyskać w Stowarzyszeniu, tel. 86 216 27 71

Całkowity koszt  uczestnictwa w szkoleniu wynosi 4000,-zł

 

ORAZ

 

 

  1. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwa  operacyjnego” dla pielęgniarek  (1200 godzin dydaktycznych – teoria + staż)

Planowany termin rozpoczęcia:   listopad  2013 r.

Miejsce szkolenia: Szpital  Wojewódzki w Łomży ( Sala Wykładowa)

Zajęcia teoretyczne odbywają się co dwa tygodnie – sobota, niedziela

Harmonogram odbycia stażu zostanie ustalony dla każdej grupy w dniu rozpoczęcia szkolenia)

Szczegółowych informacji można uzyskać w Stowarzyszeniu, tel. 86 216 27 71

Całkowity koszt  uczestnictwa w szkoleniu wynosi 4500,-zł

 

  1. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwa  położniczego” dla położnych  (1095 godzin dydaktycznych – teoria + staż)

Planowany termin rozpoczęcia:  listopad  2013 r.

Miejsce szkolenia: Szpital  Wojewódzki w Łomży ( Sala Wykładowa)

Zajęcia teoretyczne odbywają się co dwa tygodnie – sobota,  niedziela

Harmonogram odbycia stażu zostanie ustalony dla każdej grupy w dniu rozpoczęcia szkolenia)

Szczegółowych informacji można uzyskać w Stowarzyszeniu, tel. 86 216 27 71

Całkowity koszt  uczestnictwa w szkoleniu wynosi 4000,-zł

 

  1. Kurs  specjalistyczny w  zakresie „Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego  Nr 03/07” dla pielęgniarek i położnych (105 godzin dydaktycznych – 35 godz. teoria + 70 godz. staż)

Planowany termin rozpoczęcia:    październik  2013 r.

Planowany termin zakończenia:   listopad  2013r.

Zajęcia teoretyczne ( 35 h): jeden dzień w tygodniu (np. cztery kolejne środy)

Harmonogram odbycia stażu zostanie ustalony dla każdej grupy w dniu rozpoczęcia szkolenia)

Miejsce szkolenia: Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Łomża, ul. Konstytucji  3 Maja 2 ( Sala Wykładowa)

Całkowity koszt  uczestnictwa w szkoleniu wynosi 400,-zł

Szczegółowych informacji można uzyskać w Stowarzyszeniu, tel. 86 216 27 71

 

 

 

POBIERZ
© Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych - Łomża 2013